PyWaw #109

Poniedziałek, 26.02.2024 18:30

Dominik Kozaczko

Aplikacje webowe - powrót do korzeni

A co gdybym Wam powiedział, że Single Page Applications i GraphQL to ślepy zaułek? Że REST to wcale nie synonim na "JSON API"? W mojej prezentacji opowiem o powrocie do korzeni - tworzeniu dynamicznych (!) stron w oparciu wyłącznie o (renderowany na serwerze) HTML, CSS i małą bibliotekę JS - HTMX. Pokażę kilka przykładów z użyciem Django i FastAPI/Starlette.

Jacek Kołodziej

GIL: What's the hassle and... should I care?

GIL often appears as a scary, obscure *gizmo*. Misunderstanding this aspect of Python may lead to *suboptimal architectural choices*. I invite you to see my attempt at explaining the GIL and its implications, as well as providing pointers for **how to deal with the GIL** in specific situations. There have been (and still are), of course, attempts to get around the GIL - or *get rid of it* altogether. I hope to give some light to these works. By providing a comprehensive overview of today's GIL in CPython, this presentation aims to help make **better design choices** - be it choosing a concurrency/parallelism model, Python implementation to use - or even whether or not to drop. Python entirely.

Prelegenci

Prelegenci

Zdjecie Dominik Kozaczko

Dominik Kozaczko Strona prelegenta

Pogramista, pedagog, od niedawna CTO niedużego startupu. Miłośnik ruchu Open Source i języka Python, którego pomógł wprowadzić na maturę. Po 15 latach siedzenia w Django postanowił poromansować z FastAPI oraz mocniej wejść w HATEOAS.

Zdjecie Jacek Kołodziej

Jacek Kołodziej Strona prelegenta

Aspires to be A Programmer (https://www.linkedin.com/in/kolodziejj/). Lately into: data engineering in a web services/big data/machine learning environment at Allegro. On the side: Photographs: https://www.instagram.com/unit03/), runs, wanders from one concert to another: http://www.last.fm/user/Unit03 and from one hill to another, too. Plays drums occasionally.

Sponsorzy

Sponsorzy spotkania

Sunscrapers

Łamiemy stereotypy, walczymy z przeciętnością i zarażamy optymizmem. Zajmujemy się projektowaniem i budowaniem aplikacji webowych, dając naszym klientom miłość, jakość i wsparcie. Współtworzymy PyWaw i PyWaw Summit, angażujemy się w projekty pro bono i Open Source, jeździmy po świecie, żeby słuchać, przemawiać i "robić znajomych". Szukamy osób, których, tak jak nas, motywuje prawdziwa pasja oraz których talent i pozytywna postawa pomogą nam rozwijać zespół o rzadko spotykanej w tej części świata energii.

Lokalizacja

Lokalizacja

Lokalizacja Kawiarnia Hoża 51, Hoża 51, Warszawa